Μέλη της Επιστημονικής και Ερευνητικής Επιτροπής

Grassmann

Herbert Grassmann
Πρόεδρος της Επιστημονικής κι Ερευνητικής Επιτροπής (SRC)

Γερμανία

Είναι ένας σωματικά προσανατολισμένος Ψυχοθεραπευτής που εργάζεται ιδιωτικά. Είναι επίσης Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σωματικής Τραυματοθεραπείας (EAST), Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Θεραπεία του Δομικού Πυρήνα και ιδρυτής της Δομικής Σωματοθεραπείας και της Σωματικής Μνήμης. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές της δεκαετίας του ’90 εκπαιδεύτηκε στην Δομική Απαρτίωση (Structural Integration). Είναι πιστοποιημένος θεραπευτής Hakomi και έχει εκπαιδευτεί από την Pat Ogden και τον Peter Levine στην Θεραπεία του Τραύματος.
Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων καθώς και του βιβλίου: Zwei im Einklang (Kreutz-Verlag, 2004). Εργάζεται ως εκπαιδευτής σε διάφορες επιχειρήσεις και είναι lead presenter σε όλο τον κόσμο.
Ως πρόεδρος της Επιστημονικής και Ερευνητικής Επιτροπής της EABP η έρευνα του Δρ Χέρμπερτ Γκράσμαν εστιάζει: στην ανάπτυξη και αξιολόγηση των μοντέλων της Διαπροσωπικής Νευροβιολογίας και στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις θεωρίες της Προσκόλλησης και της Αποσύνδεσης στο πεδίο του σωματικά προσανατολισμένου μοντέλου της θεραπείας του τραύματος.
Website: www.skt-institut.com


Sheila Butler

Sheila Butler
Βραζιλία/Ηνωμένο Βασίλειο

Η Sheila είναι κλινική ερευνήτρια και συντονίστρια προγραμμάτων για τις Ψυχολογικές Θεραπείες Ψυχικής Υγείας (ΝΗS). Ασκεί επαγγελματικά την ψυχοθεραπεία και δίδει διαλέξεις στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Sheila αφορούν την ανάπτυξη ενός διεπιστημονικού διαλόγου προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση για την επόμενη ερευνητική γενεά, η οποία θα εστιάζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων.
Επί του παρόντος, αναπτύσσει προγράμματα στο NHS βασισμένα στην πράξη σχετικά με έναν αριθμό τομέων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων της ψυχοθεραπείας μέσα στο NHS, που άπτεται των Υπηρεσιών Ψυχολογικών Θεραπειών και της Ειδικής Υπηρεσίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων για Διαταραχές Προσωπικότητας. Τα προγράμματα αυτά διερευνούν τις πρακτικές στις Ψυχοθεραπευτικές Υπηρεσίες μέσα από την κατανόηση των εμπειριών των ασθενών και των αντιλήψεών τους για την αλλαγή.
Ως διδακτικό προσωπικό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Sheila αναπτύσσει μαθήματα πάνω στην ανάπτυξη του παιδιού, έρευνες πάνω σε παιδιά και νέους και υποστηρίζει τους φοιτητές στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.
Επίσης συμμετέχει σε δραστηριότητες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που υποστηρίζουν τη μάθηση των φοιτητών μέσω εικονικών τεχνολογιών και τεχνολογιών πολυμέσων.
Οι αναζητήσεις, οι παρατηρήσεις και η εμπειρία της την οδήγησαν να εστιάσει στη διασύνδεση μεταξύ κλινικής πρακτικής και έρευνας. Οι σύγχρονες τάσεις σε αυτόν τον τομέα εστιάζουν πάνω στην ανάπτυξη και εφαρμογή του UKCP (Ερευνητικού Δικτύου Κλινικών Θεραπευτών) που θα παρέχει ένα χώρο για εξερεύνηση και αμοιβαία μάθηση στα πλαίσια της κοινότητας των κλινικών θεραπευτών.
Επίσης είναι μέλος της Ένωσης για την Έρευνα στην Ψυχοθεραπεία (SPR).
Η Sheila εκπαιδεύτηκε ως θεραπεύτρια στη Βραζιλία, και στη Σωματική Ψυχοθεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα εργάζεται ιδιωτικά ως θεραπεύτρια σε ατομικές και σε ομαδικές συνεδρίες και παράλληλα αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα workshops.
Ενδιαφέρεται για το βίωμα και την κατανόηση των συναισθημάτων και για το πώς αυτά μπορούν να εκφράζονται, καθώς και για τη λεκτική και εξωλεκτική συγκινησιακή επικοινωνία σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.


lidy

Lidy Evertsen
Ολλανδία

Είναι Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια εξειδικευμένη στο τραύμα και στα διασχιστικά φαινόμενα. Είναι επίσης καθηγήτρια, επόπτρια και θεραπεύτρια φοιτητών Σωματικής Ψυχοθεραπείας.
Είναι μέλος του ΔΣ της ΕΑΒΡ από το 2008, αρχικά ως εκπρόσωπος του Forum (Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων) (2008-2009) και μεταγενέστερα ως Γενική Γραμματέας (2009-2010), προσωρινή Ταμίας (2010) και Πρόεδρος (2010-σήμερα).
Πρόεδρος της Επιτροπής Συνέχειας του Περιεχομένου των Συνεδρίων της ΕΑΒΡ.


Biljana Jokic
Σερβία

H Biljana είναι Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια και Σύμβουλος. Είναι Γενική Γραμματέας της Σερβικής Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας (SABP), και ασχολείται επίσης με την ανάπτυξη ενός ερευνητικού κλάδου για τις διασυνδέσεις νου και σώματος, σε συνεργασία με συναδέλφους από την SABP.
H Biljana έχει δεκαπέντε χρόνια ερευνητικής εμπειρίας. Τα ειδικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την αξιολόγηση των μεθόδων και τεχνικών της Σωματικής Ψυχοθεραπείας, τις διασυνδέσεις νου και σώματος, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την αντίληψη Εαυτού και Άλλου.


Rohricht

Frank Rohricht
Γερμανία/Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Καθηγητής Frank Röhricht είναι Σύμβουλος Ψυχίατρος (MD, FRCPsych), Ψυχοθεραπευτής, Επίτιμος Καθηγητής στο Κέντρο Ψυχαναλυτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Essex καθώς και Επίτιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή St. George του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας στη Κύπρο.
Ο Frank Röhricht έχει Πτυχίο MD (ισοδύναμο του MBBS), State Exam in Medicine στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1990).
Είναι Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει εκπαιδευτεί στη Ψυχοσωματική Ιατρική, Νευρολογία και Ψυχιατρική.
Συνθετικός Σωματικός Ψυχοθεραπευτής πιστοποιημένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP). Η εκπαίδευση έγινε 1983–1987.
Έχει εμπειρία 25 χρόνων εργαζόμενος ως ιατρός σε διάφορα πεδία της ιατρικής (συμπεριλαμβανομένου του πεδίου της οικογενειακής ιατρικής).
Από το 1997 εργάζεται ως Ψυχιατρικός Σύμβουλος στο Λονδίνο στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS). Επί σειρά 13 χρόνων και με την ιδιότητα του Κλινικού Διευθυντή ηγείτο της ανάπτυξης υπηρεσιών, κλινικής διαχείρισης και παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών σε ενήλικες στο Ανατολικό Λονδίνο. Το Νοέμβριο του 2013 ανέλαβε τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Ιατρικού Διευθυντή Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι μέλος της Γερμανικής Ένωσης Ψυχοσωματικής Ιατρικής (DKPM), της Επιτροπής Επιστήμης και Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σωματικής Ψυχοθεραπείας (EABP) καθώς επίσης και υποστηρικτής της Ένωσης για ψυχοθεραπεία μέσω Χορού και Κίνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Με αρκετές δημοσιεύσεις και μέσω συνεχιζόμενης έρευνας ο Frank Röhricht είναι ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στο διεθνές πεδίο της Φαινομενολογίας της Εικόνας του Σώματος καθώς και της εφαρμογής της Σωματικής Ψυχοθεραπείας σε ψυχικές ασθένειες.
Επιπλέον έρευνα έχει κάνει: στη διαπολιτισμική ψυχιατρική, στην αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και τις σε βάθος χρόνου συνέπειές της, στην αξιολόγηση υπηρεσιών, στην χωρίς άδεια συνταγογράφηση.
Συγγραφέας βιβλίων, έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (Κατάλογος δημοσιεύσεων καθώς και downloads υπάρχουν στη διεύθυνση: www.frankrohricht.com).
Έχει εμπειρία στην εποπτεία διδακτορικών διατριβών και επιπλέον είναι αξιολογητής άρθρων σε πολλά επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, είναι κάτοχος ερευνητικών επιχορηγήσεων τόσο ως κύριος ερευνητής όσο και ως συμμέτοχος στην έρευνα.
Website: www.frank.rohricht.com


Maurizio Stupiggia

Maurizio Stupiggia
Ιταλία

Ο Μaurizio Stupiggia, ψυχοθεραπευτής, είναι Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Σωματικής Ψυχοθεραπείας (AIPC), Επίκουρος Καθηγητής στην Westdeutsche Akademie του Dusseldorf, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Bologna για τη Θεωρία και Πρακτική των Ομάδων και Καθηγητής Γενικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Genova.
Eίναι Εκπαιδευτής στη Βιοσυστημική Ψυχοθεραπεία και συνιδρυτής, μαζί με τον Gerome Liss, της Διεθνούς Εταιρείας Βιοσυστημικής.
Εργάζεται ως θεραπευτής και εκπαιδευτής στην Ιταλία, σε Ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιαπωνία και τη Λατινική Αμερική.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου Il corpo violato, και μαζί με τον Gerome Liss της έκδοσης La terapia biosistemica (Franco Angeli,1994).
Website www.biosistemica.net


young

Courtenay Young
Ηνωμένο Βασίλειο

O Courtenay Young είναι Σωματικός Ψυχοθεραπευτής πιστοποιημένος από την ΕΑΒΡ. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΑΒΡ(1992-1994), Γενικός Γραμματέας της ΕΑΒΡ για 7 χρόνια (1994-2001), Αντιπρόεδρος (2001-2002) και Πρόεδρος ΕΑΒΡ (2002-2006). Συνεισέφερε στο να οριστούν: Πρότυπα Εκπαίδευσης στην ΕΑΒΡ, ο θεσμός του Forum των Οργανισμών Σωματικής Ψυχοθεραπείας, η Επιστημονική Εγκυρότητα της Σωματικής Ψυχοθεραπείας, το Council (Συμβούλιο) των Εθνικών Συλλόγων Σωματικής Ψυχοθεραπείας, τα νέα κριτήρια εγγραφών μελών στην ΕΑΒΡ, ο ιστότοπος της ΕΑΒΡ και η Βιβλιογραφία της ΕΑΒΡ για τη Σωματική Ψυχοθεραπεία.
Ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της ΕΑΒΡ το 2010 στην ετήσια γενική συνέλευση στη Βιέννη.
O Courtenay Young είναι απόλυτα πιστοποιημένος και καταχωρημένος ψυχοθεραπευτής, με περισσότερο από 30 χρόνια επαγγελματική εμπειρία. Εργάζεται μέσω διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, έχει εμπειρία σε ευρύ φάσμα κλινικού περιβάλλοντος και σε μεγάλη ποικιλία ομάδων ασθενών. Εμπλέκεται ενεργά σε διάφορες επαγγελματικές εταιρείες ψυχοθεραπείας, οδηγεί διεθνώς workshops, εκδίδει περιοδικά, έχει γράψει πολλά άρθρα και κεφάλαια σχετικά με την ψυχοθεραπεία, έχει συγγράψει δύο βιβλία, και περιστασιακά ασχολείται με την ποίηση. Έχει μόλις ιδρύσει δικό του εκδοτικό οίκο δημοσιεύοντας συλλογές άρθρων για διάφορα θέματα.
website: www.courtenay-young.com – Περιέχει πλήρη κατάλογο των άρθρων του, πρόσβαση για παραγγελίες βιβλίων του, κάποια ποιήματα κ.ά.


Jennifer Frank Tantia
ΗΠΑ
Συνεργαζόμενο μέλος από την Αμερικανική Εταιρεία Σωματικής Ψυχοθεραπείας

H Jennifer Frank Tantia είναι Θεραπεύτρια Χορού/Κίνησης και Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια στη Νέα Υόρκη. Υπηρετεί ως σύμβουλος έρευνας στο Ινστιτούτο Pratt και διδάσκει αναπτυξιακή και Σωματική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Adelphi. Είναι πρώην Διευθύντρια Σπουδών στην Αμερικανική Εταιρεία Χοροθεραπείας, τμήμα Νέας Υόρκης, και προς το παρόν υπηρετεί ως Διευθύντρια Έρευνας για την Αμερικανική Εταιρεία Σωματικής Ψυχοθεραπείας.
Η Jennifer εργάζεται ιδιωτικά και οδηγεί ομάδες Αυθεντικής Κίνησης. Πρόσφατα τελείωσε τη διδακτορική της διατριβή στη Σωματική Ψυχολογία στο Chicago School of Professional Psychology. Η έρευνά της σχετικά με την Αυθεντική Κίνηση και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα έχει παρουσιαστεί στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.