Διαφήμιση

Για τη Διαφήμισή σας στον ιστότοπο, στο έντυπο υλικό προβολής και στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, παρακαλούμε επικοινωνείτε με την Συντονίστρια της Επιτροπής Προβολής κ. Κατερίνα Κουνάλη στο email: congress@eabp.org και στο τηλ.: 0030-6944365151