Συμπόσιο της Επιστημονικής & Ερευνητικής Επιτροπής

Σάββατο 15 Οκτωβρίου, 9:30 – 13:00

univ

Στην κλινική μας πρακτική, ανακαλύπτουμε αρκετές φορές ότι αντιμετωπίζουμε την αβεβαιότητα. Συχνά ταυτοποιούμε δημιουργικά νέες λύσεις και αναρωτιόμαστε για το κατά πόσον αυτές μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητές και να γενικευθούν.

Η έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει στο να διατυπώσουμε τις σημαντικές ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μάθουμε για τα πολύπλοκα συστήματα. Όμως διεξάγεται μια ζωηρή συζήτηση σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσεγγίσουμε την έρευνα από τη σκοπιά της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και το πώς αυτός θα συγκρινόταν με τις έρευνες που γίνονται σε άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.

Αυτό το συμπόσιο συνδυάζει την αριστεία της έρευνας των κλινικών εμπειρογνωμόνων, την εμπειρική έρευνα, τη μελέτη κλινικών περιπτώσεων καθώς και τον προβληματισμό πάνω στις μεθόδους έρευνας.

Το κύριο θέμα του συμποσίου θα είναι: ‘Thinking outside the box’, το κύριο αντικείμενο συζήτησης θα είναι ‘Embodiment’, και θα εστιάζεται στη διατύπωση ερωτήσεων όπως ‘πώς μπορεί η έρευνα να εμπλουτίσει την κλινική πρακτική και το αντίστροφο’.

Πρόγραμμα Συμποσίου Επιστήμης και Έρευνας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σωματικής Ψυχοθεραπείας, Αθήνα

9:30 – 11:00

25 χρόνια έρευνας στην ψυχοθεραπεία και τη Σωματική Ψυχοθεραπεία

9.30 – 9.40:
Εισαγωγή του Συμποσίου από την Επιτροπή καθώς και μικρή εισαγωγή από το ακροατήριο
9.40 – 9.50:
Ανασκόπηση 25 χρόνων έρευνας στην Ψυχοθεραπεία – «τοπίο»
9.50 – 10.00:
Ανασκόπηση 25 χρόνων έρευνας στη Σωματική Ψυχοθεραπεία – «τοπίο»
10.00 – 11.00:
Ενσωμάτιση και Έρευνα: Σκέψη “outside the box”
Στρογγυλό τραπέζι με σύντομες παρουσιάσεις από τρείς διαφορετικές οπτικές:
Τρείς παρουσιαστές θα δώσουν το έναυσμα με σύντομες παρουσιάσεις (10 λεπτά η κάθε μία) πάνω στο θέμα, εστιάζοντας στο ερώτημα πώς οι διαδικασίες αλλαγής μπορούν να περιγραφούν από την οπτική της Ενσωμάτισης. Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού 30 λεπτών.

11:00 – 11:30 διάλειμμα

11:30 – 13:00

Η Ενσωμάτιση στην πρακτική: Κλινικές περιπτώσεις

Το τμήμα αυτό είναι αφιερωμένο σε κλινικές περιπτώσεις σχετικές με το θέμα: «H Ενσωμάτιση στην κλινική πράξη», με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες συνεισφορές στη δουλειά πάνω στην από-σωμάτιση. Οι μελέτες κλινικών περιπτώσεων είναι πολύτιμες για την καταγραφή της κλινικής πρακτικής. Ενώ οι κλινικές περιπτώσεις δεν μπορούν να δώσουν συγκεκριμένη καθοδήγηση για τη διαχείριση ασθενών, συνιστούν ένα αρχείο καταγραφής των κλινικών αλληλεπιδράσεων που μας επικουρεί στη διαμόρφωση ερωτήσεων για πληρέστερα σχεδιασμένες κλινικές μελέτες. Επίσης προσφέρουν πολύτιμο διδακτικό υλικό, αναδεικνύοντας τόσο τυπικές όσο και ασυνήθιστες περιπτώσεις που αποτελούν πρόκληση για τον κλινικό θεραπευτή.
Τρείς παρουσιαστές θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους, διάρκειας 20 λεπτών η κάθε μία. Κατόπιν θα δοθεί χρόνος 30 λεπτών για συζήτηση με το ακροατήριο.