ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ (ΣΩΜΑΤΙΚΗ) ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Συντονίστρια: Regina Hochmair

18:25 – 19:45 [Μέρος 2ο]

Το 2ο Μέρος σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί σε ομάδες, οι οποίες θα συζητήσουν δύο ερωτήσεις:

  1. Υπάρχουν τομείς της ζωής μέσα στην κοινωνία, όπως οι νόμοι, τα έθιμα και οι πολιτισμικά βασισμένες συμπεριφορές, στις οποίες οι Σωματικοί Ψυχοθεραπευτές κατέχουν μοναδική γνώση και εμπειρία λόγω της φύσης της δουλειάς τους. Για παράδειγμα, πώς οι κοινωνικές δυναμικές απηχούν στην προσωπική ζωή ενός ατόμου, ή πώς τα οικογενειακά πρότυπα απορροφώνται και φαίνονται? Πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο και/ή σημαντικό, οι Σωματικοί Ψυχοθεραπευτές να έχουν μια δημόσια θέση πάνω σ’ αυτούς τους τομείς ζωής?
  2. Πιστεύετε ότι ο Επαγγελματικός μας Οργανισμός, η ΕΑΒΡ, θα όφειλε να εμπλακεί και να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία?

Είτε η απάντησή σας είναι ναι, όχι, ή ναι/όχι/ίσως, παρακαλούμε να εξερευνήσετε κάποια παραδείγματα (μέσα στις επιμέρους ομάδες σας), τα οποία θα βοηθούσαν να διαφωτιστεί η τρέχουσα τοποθέτηση ή σκέψη σας.
Ανατροφοδοτούμενοι από τη συζήτηση μέσα στη δική σας ομάδα, παρακαλούμε να περιγράψετε εν συντομία τα παραδείγματα που χρησιμοποιήσατε και κατόπιν να μας αναφέρετε τις κεντρικές ιδέες και τις πυρηνικές ερωτήσεις που καθορίσατε.

Μετά από τη φάση ομάδων, οι ομάδες αναφέρονται στο σύνολο.

hochmair

Συντονίστρια

Δρ Regina Hochmair MSc. Παράλληλα με την ιατρική της σταδιοδρομία, η Regina Hochmair εργάζεται ως Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια από το 1990. Είναι εκπαιδευμένη στο Radix και στη Λειτουργική Ανάλυση. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Βίλχελμ Ράιχ και της ΕΑΒΡ. Διευθύντρια του Τμήματος Ψυχοσωματικής στην Κλινική Pirawath κοντά στη Βιέννη, στο οποίο εφάρμοσε τη Λειτουργική Ανάλυση ως κύρια κατεύθυνση.