στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης και επιβίωσης, η ρευστοποίηση των ερεισμάτων και των πλαισίων και η στρέβλωση των δεσμών εντός και εκτός της οικογένειας αποτελούν επίσης εκδηλώσεις αλλά και δευτερογενείς αιτίες αυτής της αποσύνδεσης.
Το σύγχρονο ρεύμα των θεωριών της ενσωμάτισης (embodiment) και της διάδρασης (enactment) σαρώνει τον φιλοσοφικό και διεπιστημονικό ακαδημαϊκό κόσμο της εποχής μας, εντοπίζοντας την σημασία του σώματος σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης πραγματικότητας, την γνώση, την παιδαγωγική και την εκπαίδευση, την συνειδητότητα, την ψυχοσωματική και την ψυχοπαθολογία, τις τέχνες και τις επιστήμες.

Η ταυτόχρονη «εκρηκτική ανάπτυξη» των νευροεπιστημών που καταδεικνύουν και επιβεβαιώνουν την προτεραιότητα του σώματος ως μετέχοντος του υποκειμένου (Damasio), έχουν ανοίξει τον δρόμο για την αποκατάσταση της επιστημονικής αλήθειας και την επανασύνδεση του ανθρώπου με το σώμα του, την ζωή και την φύση.

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία εντοπίζοντας από τις απαρχές της τη ρίζα του προβλήματος έχει αναπτύξει θεωρίες και μεθόδους για την επανασύνδεση του ατόμου με τον Εαυτό του μέσα από την Ενσωμάτιση ως διαρκή διαδικασία αποκατάστασης της διαταραχής.
Σε αυτό το Συνέδριο, θέλουμε να συναντηθούμε ως ψυχοθεραπευτές που έχουμε στο επίκεντρο της θεραπείας το Σώμα, ξεκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες και προσεγγίσεις, για να συνεχίσουμε να προσδιορίζουμε αυτά που μας ενώνουν και ορίζουν τον κοινό μας χώρο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και αυτά που μας διαφοροποιούν και μας εμπλουτίζουν.

Να συναντηθούμε επίσης ως επιστήμονες, ερευνητές, θεραπευτές, παιδαγωγοί και κυρίως ως άνθρωποι για να μοιραστούμε την γνώση, τις εμπειρίες και τις διαδρομές που διανύει ο καθένας μέσα στο δικό του πεδίο, οι οποίες συναντούνται στον κοινό τόπο του «σώματός» μας που είναι η πύλη για την υποκειμενικότητά μας, την αλήθεια μας αλλά και την ανθρωπιά μας.

Ο διεπιστημονικός διάλογος έρχεται γιά να ενώσει αυτό που η απαραίτητητη εν μέρει εξειδίκευση έχει κατακερματίσει: Την Ολότητα του ανθρώπινου όντος και της ανθρώπινης εμπειρίας και αλήθειας με απώτερο στοχο την επανενσωμάτιση της αποσυνδεδεμένης μας κοινωνίας.

Παναγιώτης Σταμπόλης
Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικού Περιεχομένου του Συνεδρίου