Пред-конгресни Уъркшопи

Сряда, 6-ти Септември, 2023

Целодневни Уъркшопи (10:00-13:00 + 15:00-18:00)

Рубенс КИГНЕЛВинаги ли е в трансформация идентичността?Детайли
Захарина САВОВАТЕРАПИЯ НА 5-ТЕ ДВИЖЕНИЯДетайли
Олаф ТРАПЗАЗЕМЯВАНЕ ЧРЕЗ ДРУГИЯДетайли
Anna COMACCHIO
Valeria RIZZA
Трансформиране на идентичността:
Конструиране, Деконструиране, Реконструиране чрез докосване
Ролята на свързващите тъкани в развитието и поведенеито
Детайли
Мериян БЕНЦЕНМЪДРОСТ И ТЯЛОДетайли
Ерик ЯРЛНЕСКОГА "ТЕЛЕСНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ" СА ТРАНСФОРМИРАЩИ?Детайли

Полудневни Уъркшопи- Сутрин (10:00-13:00)

Франсоа ЛЬОВЕНИСТИНАТА НА ТЯЛОТО. КОЙ СЪМ АЗ ВСЪЩНОСТ? КОЙ ЖИВЕЕ ДЪЛБОКО В МЕН? КАКВО ИСКА ДУШАТА МИ?Детайли
Маурицио СТУПИДЖАОт Дисосиация до Многостранност;
от Фрагментация до Вътрешна Съгласуваност/ Кохерентност
Детайли

Half day Workshops - Afternoon (15:00-18:00)

Марилена КОМИ
Деспина МАРКАКИ
Характерови Черти и УстойчивостДетайли
Лиди ЕВЪРТСЕНЗвукът от менДетайли

Ерик Ярлнес е основател и треньор в Bodynamic International. Основател е на Life Quality and Peak Experience Institute и член на Европейската Асоциация за телесна психотерапия от 1990. 

Неговият нюансиран подход към преподаването на тези упражнения (не само използването им) подготвя терапевта от своя страна да помага на клиентите си в разработването и интегрирането на нови ресурси, закотвяйки своите прозрения в дълбоко въплътено/телесно преживяване.

Книгата му, “50 упражнения за качество на живота” книгата му е почти завършена и ще бъде налична по време на конференцията.

Кога „телесните упражнения“ са трансформиращи

Открийте как специфични телесни упражнения, когато се преподават с нюансирано внимание към три съществени аспекта, могат да бъдат интегрирани, за да увеличат капацитета за устойчивост (resilience) както на личната, така и на професионалната идентичност по време на тези трансформиращи времена.

Този уникален подход за подпомагане на въплъщението на определени движения има ефект върху двигателни, емоционални, релационни и енергийни нива и увеличава способността на терапевта и клиента да се адаптират към промяната, тъй като укрепват съществуващите умения и добавят нови. Идентичността на някога лишения от власт клиент - като някой, който сега може да поставя граници, така че той/тя да бъде уязвим и овластен да иска и приема това, което той/тя иска, или да отхвърля това, което той/тя не иска, може да бъде деконструирана и реконструиран чрез телесното преживяване на тези упражнения, оставяйки предишната изградена идентичност зад гърба си.

Въплъщението на тези движения от клиента изисква терапевтът да усеща не само кога и какво движение е необходимо на клиента, но и как да го "преподаде" на клиента, така че то да стане добре интегрирано в ежедневието на клиента.

Успешното изпълнение на определено движение от един клиент изисква (1) активирането и усещането на специфичните мускули и движения, (2) назоваване на емоционанлния тон и на психологическото въздействие на движението с думи и (3) споделяне на какво е било за клиента да се извърши това движение с подкрепата на терапевта. Тъй като тези движения са толкова дълбоко усещани и интегрирани в моето същество, соматичната ми интуиция „знае“ кога е необходимо дадено движение да бъде преживяно и практикувано от клиента, така че то да бъде наистина въплътено. Накратко, въплъщението изисква дълбокото присъствие както на терапевта, така и на  клиента.

Това е, което искам да демонстрирам в този семинар.

Франсоа Льовен е психотерапевт, тренер, супервизор, лектор. Преподава Биодинамична психология в Европа, Латинска Америка и Япония. Съосновател е на Френската Биодинамична Школа (1987) и на Биодинамичните психологически центрове в Монпелие (1982) и Париж (1995) .

Той е сред учредителите на Европейската асоциация за телесна психотерапия (EABP), където е ковчежник в продължение на 6 години и организира Парижкия конгрес през 2008 г. (EABP и CSI). В своето учение той се стреми да предаде сложни реалности с прости думи. Дълбоко убеден в богатството на живота, той знае как да предава увереност и свобода в ежедневието.

Истината на тялото. Кой съм аз всъщност? Кой живее дълбоко в мен? Какво иска душата ми?

Подобни въпроси възникват, понякога болезнено (особено в настоящия период), когато обичайните ни ориентири са в постоянна деконструкция. Това е идеалното време да се съсредоточим, за да погледнем отвъд културните, историческите или социалните препратки и да намерим съществената мъдрост, изпълваща тялото. Това е невероятно поле за откриване и укрепване, защото спомените на тялото съдържат миналото, настоящето и бъдещето.

Тази работа е специалност на биодинамичната психология, базирана на отношението на слушане, както и на техники, които позволяват на мъдростта на тялото да се прояви.

Този семинар ще ви позволи чрез теория, демонстрация и експериментиране да получите достъп до съзнанието на тялото и да позволите на „първичната личност“ да се разгърне във връзка със „здравото ядро“, две основни концепции на биодинамичната психология.

В днешния свят намирането на вътрешната истина е абсолютна необходимост.

Лиди Евертсен е телесен психотерапевт и има собствена практика от 1993 г. Модалностите, по които е преминала обучение, са единна психотерапия, бодинамичен анализ и бодинамична травма терапия. Нейната работа също се позовава и на Поливагалната теория. Лиди е специализирана в работа с дисоциация, дисоциативни феномени и дисоциативно разстройство на личността (DID). Тя е травма терапевт, обучител, супервизор и терапевт за студенти и практикуващи по телесна психотерапия. Лиди е президент на Европейската асоциация за телесна психотерапия (EABP) от 2010-2016 г. и е активна в развитието на професията на телесната психотерапия в мозъчния тръст на EABP (EABP think tank) и Комитета за постоянно съдържание на конгреса. Първият професионален живот на Лиди е този на професионална певица на класическа музика и гласов педагог.

ЗВУКЪТ ОТ МЕН

Всички ние, човешките същества, преминаваме през трансформиращи епизоди много пъти през живота си. Преходите произтичат от периоди на развитие, както и от кризи и травми. Ние се идентифицираме с това, което бихме могли да наречем колекция от слоеве в резултат на тези процеси. Те влияят на начина, по който преживяваме събитията в ежедневието си. Тези слоеве, които имат свои собствени характеристики, са свързани с области в тялото и имат глас, свой собствен звук. 

В този работен семинар ще използваме любопитството си, за да открием как звучат някои от тези слоеве и как могат да си взаимодействат. Ще работим с глас, изображения, въплъщение и концепцията за системи за памет.

Мериан Бенцен е соматичен психотерапевт и автор. Тя преподава и ръководи специалисти по психично здраве на международен терен от 1982 г. Тя е презентирала на повече от четиридесет национални и международни конференции и е написала множество статии и книги, публикувани на английски и немски език. В началото на 90-те години на миналия век, със своята приятелка и колежка, психологът Сюзън Харт, тя развива теорията за Невроафективната психология на развитието (NADP). NADP свързва развитието на личността, развитието на мозъка, теорията на травмата и еволюционната психология, както и програми за емоционално обучение и инструменти за оценка. Дългогодишен медитатор, тя свързва всичко това с медитативната практика и изследване на мъдростта, както и с емоционалната интелигентност и личностното развитие.

Книги на английски и немски език: “Невроафективната книга в картини”; „Невроафективната книга в картини 2”, „Невроафективна медитация”; „Невроафективната книга в картини 3 (есента на 2023 г.)“

МЪДРОСТ И ТЯЛО

Нашето тяло е нашата дълбоко вкоренена връзка със света – и също така постоянното седалище на нашата мъдрост и прозрение. Компонентите на мъдростта включват емпатия, състрадание, лична етика, алтруизъм, емоционална стабилност, себеразбиране и толерантност към ценностите на другите – неща, които са склонни да растат с възрастта, но могат да бъдат култивирани от ранно детство.

Всички тези умения започват в безмълвните пространства на тялото и в нашата собствена способност да ги държим в нашето съзнание – но без да се идентифицираме с тях. Този семинар ще започне с малко теория, но по-голямата част от него ще бъде преживелищна, тъй като работим с осъзнаване, упражнения за взаимодействие, балансиране на красиви и трудни спомени, медитативен процес и диалози.

Марилена Коми Тя има бакалавърска степен в Phil-Edu-Psychology и е завършила магистърско обучение по гещалт терапия в Европейския гещалт институт - EINA. Тя е акредитиран супервизор в Школата за специализация по райхианска аналитична психотерапия на Дженовино Ферри SIAR и травматолог. Тя е член на Европейската асоциация за телесна психотерапия и почетен президент на „Център Вилхелм Райх” в Атина. Автор на книгата „Групата, тялото и психотерапия” (съавтор Клорина Лубрандо-Котула, Thimari ed. ).

Деспина Маркаки е психотерапевт и притежава Евройпейски сертификат по психотерапия (ECP). Има бакалавърска степен по психология и е завършила магистърско обучение по гещалт терапия в Европейския гещалт институт – EINA. Тя е акредитиран супервизор в Школата за специализация по райхианска аналитична психотерапия на Дженовино Ферри SIAR и бивш президент на Гръцката асоциация за телесна психотерапия (PESOPS/GABP). Тя е член на Европейската асоциация за телесна психотерапия и Директор на изследванията на Центъра „Вилхелм Райх“ в Атина - E.I.N.A. Гръцки институт по вегетотерапия и анализ на характера.

ХАРАКТЕРОВИ ЧЕРТИ И УСТОЙЧИВОСТ

Този преживелищен семинар ще се фокусира върху индивидуалния характер и концепцията за устойчивост. Характерът е източник на идентичност и стабилност, но в същото време и източник на ограничения. Деконструкцията на черти на характера и произтичащата от това криза трябва да доведат до голяма степен на устойчивост, която е необходима за нашето пътуване в един непрекъснато променящ се и хаотичен свят.

Проф. д.м.н. Маурицио Ступиджа - Катедра Клинични Науки на Факултет по медицина и хирургия към Миланският Университет. Телесен психотерапевт.

Той е телесен психотерапевт с опит както в индивидуалната, така и в груповата терапия. Преподавал е в няколко европейски държави, Япония и Южна Америка. От повече от 20 години работи с хора, преживели големи земетресения и други природни бедствия в Япония. 

Няколко години е работил за Министерството на здравеопазването в Италия, подпомагайки интеграцията на имигранти.  През последните 10 години е бил супервизор на психотерапевти и преподаватели, които работят с  жени-имигранти от Африка, избягали от войната, които са жертви на различно по вид насилие. Заедно с Джером Лис, е основател на Международната Школа по Биосистемика, а с Рубенс Кигнел на Биоинтегралния Институт по Телесна Психотерапия в Токио. Автор е на три книги, издадени на италиански език и преведени на други езици “La terapia biosistemica”, “Il corpo violato” и “Dalla sofferenza all’emozione”. В сътрудничество с други автори, издава “Il benessere nelle emozioni” (2009), и “Biosistemica, la scienza che unisce” (2015), както и няколко статии.

ОТ ДИСОЦИАЦИЯ ДО МНОЧИСЛЕННОСТ; ОТ ФРАГМЕНТАЦИЯ ДО ВЪТРЕШНА КОХЕРЕНТНОСТ

Екстремната интерактивна скорост, дезинтеграцията на социалните структури, едва доловимото, но нормализирано дисоциативно състояние вследствие употребата на интернет и загубата на преходни “безопасни пространства”, които предпазват идентичността, са условия, които промотират дисоциативни тенденции.

Дисоциацията ум/тяло става видима чрез феномена Соматоформирани Дисоциации

 От гледна точка на този феномен, можем да кажем, че високата скорост на интеракциите, която генерално ускорява процеса, намалява вътрешното преходно време между емоционалните състояния. Форсира ни в забързани, често неочаквани промени, които  нарушават усещането ни за Аз-а в кохерентно и хомогенно единство: можем да загубим усещането за това да сме аветентични и възприятието си за притежание на онова тайно ядро, което е основата за изживяването на интимни преживявания.  Ние трябва да трансформираме, мултипликацията на тези дисоциативни и некохерентни състояния на Аз-а, в изобилно и креативно разнообразие - източникът на чувството да се чувстваш жив.  

Участниците ще имат възможността да идентифицират, репрезентират и приобщят части от Аз-а, които постепенно да излязат на яве чрез експресивни модалности, придвижвайки се от вътрешни конфликти и дезинтеграция към емпатийно и афективно свързване в, един вид, нов колективен оркестър. Ще бъдат показани някои възможни начини за работа с пациенти, които да стимулират свързването с частите на Аз-а.

Олаф Трап е сертифициран биоенергетичен терапевт, базиран в Атина, Гърция и е член на Института за Биоенергетичен Анализ в южна Германия (SGFBA). Завършил е Северногерманският Институт за Биоенергетичен Анализ и бил член на борда на директорите до 2016 година, както вице-президент и президент на Европейската Федерация по Биоенергетичен Анализ (EFBA-P) в годините от 2011 до 2022. Започнал е кариерата си в сферата на телесната работа преди 40 години, първо като масажен терапевт или учител по акупресура. Водил е терапевтични уъркшопи в САЩ, Чили, Русия, Полша, Литва, България, Сърбия, Хърватска, Словения и България. Преподавател е Институт за Личностно Развитие в Загреб от 2017 година насам, като има и частна практика, в която набляга на ранни травмви на развитието, структурни разтройства и психосоматика.

ГРАУНДИНГ ЧРЕЗ ДРУГИЯ

Когато се родим, ние не можем да се саморегулираме; научаваме това до толкова, до колкото основният човек, грижещ се за нас ни учи чрез ко-регулация. Ако този процес е непостоянен, стабилен и кохерентен Аз не може да се развие. Като резултат, ние се чувстваме засрамени и изпитваме дълбоко чувство, че сме сами. Свързаните с това страх и емоционална болка, са често толкова силни, че дори не си даваме сметка, състоянита на замръзване и колапс се превръщат в "нормални". Тези непоносими преживявания са въплътени в дълбоки, фасциални и мускулни контракции.

Нашият прозорец на толерантността се за разширява, когато "безопасният друг" (организъм) е на наша страна, резонирайки с нашият страх, болка, гняв. Ко-регулаторният организъм на терапевта, функционира като продължение на телесното задържане на клиента, на тези трудни за справяне емоции.

Характера на този уъркшоп е предимно самопреживелищен. Ще предам на кратко, своята лична система за диагностика на ранна травма на развитието, както и ще презентирам разлини ко-регулатвни интервенции.

Проф. Захарина Савова е Доктор по медицина, преподавател във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София. Директор на медицински колеж “Й. Филаретова”.

Тя е магистър по “Клинична психология” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобита специалност по “Икономика на здравеопазването” и “Медицинска педагогика” към МУ-София. Член е на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. Следдипломната й специализация е по Неорайхианска аналитична психотерапия и Когнитивно-поведенческа психотерапия. Индивидуален член е на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Българската Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия. Член на етичната комисия на Българска асоциация по психотерапия. Уебсайт: www.z-savova.com

TЕРАПИЯ НА ПЕТТЕ ДВИЖЕНИЯ

Този уъркшоп ще въведе участниците в "Терапия на 5-те движения". Това е неорайхиански, аналитичен, психотелесен подход.

Всяка характерова структура, базирана на еволютивните травми, е свързана със специфичен модел на поведение. Шизоидна - планиране; Орална - подчинение; Садомазохистична - агресия, Психопатна - съблазняване; Ригидна - проверка на реалността. Всяко специфично поведение, се блокира в зависимост от характеровата структура и тези блокажи запечатани в нашите тела.

Целта на "Терапия на 5-те движения" е да отблокира тялото и да възможност за повишаване на качестевото на живот, и за постигане на по-високи нива на личен интегритет и развитие.

Този уъркшоп е базиран на интерактивен опит на специфична телесна работа с 5-те модела на поведение. Това е работа с емоциите, която дава достъп до несъзнавно съдържание, което може да бъде анализирано в терапевтияния процес.

Рубенс Кигнел има докторска степен от Университета в Болоня, Италия. Той е психотерапевт, и международен преподавател по Биодинамична Психология и Биосистематика, както и гост-лектор в университета в Сао Паоло, Бразилия.  Той преподава своя метод в множество държави в Европа, Северна и Южна Америка, както и в Бразилия и Япония. Заедно с Маурицио Ступиджа, той е съосновател на Биоинтегралния Институт по Телесна Психотерапия в Токио. 

ВИНАГИ ЛИ Е В ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТТА?

Идентификацията не бива да бъде обърквана с желанието, след като идентификацията е всичко, което построява нашето същество, а обект е всичко, което човек би искал да има, а не да бъде. Identification should not be confused with desire, since identification is everything that constructs being and object is everything that one would wish to have and not to be.

Има ли "Аз" без другия и без общността? Is there an "I" without the other and without the community?

Има ли само един "Аз"?Is there only one "I"?

Културата на идентичността прогресивно е за заела мястото на културата на нарцисизма, и в този нестабилен наш свят, се е превърнала в един от отговорите на отслабването на колективния идеал.

Какво общо имат с това моят Аз, моето тало, Аз-ът на другия и тялото на другия?

Появява ли се нов вид "Аз"?

Кой е най-важният проблем за човека?

В този уъркшоп ще изследваме връзката между Аз-а и другия, тялото на Аз-а и това на другия, как можем да опазим и интегрираме разнобразието в човешките връзки?

Anna Comacchio ...

More information soon.

-

Valeria Rizza ...

More information soon.

-

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА: КОНСТРУКЦИЯ, ДЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ ДОПИР. РОЛЯТА НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН В РАЗВИТИЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО.

Съединителната тъкан, а не мускулите, съдържа историята на пациента и характеровите защити в тялото, създавайки структурата му и предопределяйки психичните, емоционалните и физическите поведения на пациента. Поведението на всяка система се създава от нейната структура; промяна в структурата води до появата на нови поведения. Неинвазивният допир по техниката “Точки и позиции” (“Points and Positions”) помага на пациента безопасно да се деконструира и реконструира, като активира на способността на съединителната тъкан да реконструира, или пресъздаде, себе си чрез допир по подходящия начин.

В този преживелищен уъркшоп, Уил Дейвис първо ще обясни неврологичните и анатомичните проучвания върху съединителната тъкан, а също и че техниката “Точки и позиции” работи със (а не върху) съкратената тъкан. Уникален аспект на този метод е, че не са действията на терапевта, които предизвикват промяната. След известни демонстрации, ще упражните техниката, която лесно се адаптира към всички телесно-ориентирани психотерапевтични модалности, като едновременно ще учите за и ще преживявате потенциала за трансформация, идващ от пластичността на съединителната тъкан; както и способността й да променя структурата си при адаптация към промени в средата.