Пред-конгресни Уъркшопи

Всички пред-конгресни уъркшопи ще бъдат проведени във Факултета по Журналистика на СУ, който се намира на ул. Московска 49

Сряда, 6-ти Септември, 2023

Целодневни Уъркшопи (10:00-13:00 + 15:00-18:00)

1. Рубенс КИГНЕЛВинаги ли е в трансформация идентичността?Hall 16Детайли
2. Захарина САВОВАТЕРАПИЯ НА 5-ТЕ ДВИЖЕНИЯHall 62Детайли
3. Олаф ТРАПЗАЗЕМЯВАНЕ ЧРЕЗ ДРУГИЯHall 61Детайли
4. Анна КОМАЧИО
Валерия РИЗА
Трансформиране на идентичността:
Конструиране, Деконструиране, Реконструиране чрез докосване
Ролята на свързващите тъкани в развитието и поведенеито
Hall 17Детайли
5. Мариане БЕНЦЕНМЪДРОСТ И ТЯЛОHall 15Детайли
6. Ерик ЯРЛНЕСКОГА "ТЕЛЕСНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ" СА ТРАНСФОРМИРАЩИ?Hall 66Детайли

Полудневни Уъркшопи- Сутрин (10:00-13:00)

7. Франсоа ЛЬОВЕНИстината тялото. Кой съм аз всъщност? Кой живее дълбоко в мен? Какво иска душата ми?Hall 14Детайли
8. Маурицио СТУПИДЖАОт Дисоциация до Многостранност;
от Фрагментация до Вътрешна Съгласуваност/ Кохерентност
Hall 13Детайли

Полудневни уъркшопи - Следобяд (15:00-18:00)

9. Марилена КОМИ
Деспина МАРКАКИ
Характерови Черти и УстойчивостHall 14Детайли
10. Лиди ЕВЕРТСЕНЗвукът АзаHall 13Детайли

Ерик Ярлнес е основател и треньор в Bodynamic International. Основател е на Life Quality and Peak Experience Institute и член на Европейската Асоциация за телесна психотерапия от 1990. 

Неговият нюансиран подход към преподаването на тези упражнения (не само използването им) подготвя терапевта от своя страна да помага на клиентите си в разработването и интегрирането на нови ресурси, закотвяйки своите прозрения в дълбоко въплътено/телесно преживяване.

Книгата му “50 упражнения за качество на живота” е почти завършена и ще бъде налична по време на конгреса.

Кога „телесните упражнения“ са трансформиращи

Открийте как специфични телесни упражнения, когато се преподават с нюансирано внимание към три съществени аспекта, могат да бъдат интегрирани, за да увеличат капацитета за устойчивост (resilience) както на личната, така и на професионалната идентичност по време на тези трансформиращи времена.

Този уникален подход за подпомагане на втелесяването на определени движения има ефект върху двигателни, емоционални, релационни и енергийни нива и увеличава способността на терапевта и клиента да се адаптират към промяната, тъй като укрепват съществуващите умения и добавят нови. Идентичността на някога лишения от власт клиент - като някой, който сега може да поставя граници, така че той/тя да бъде уязвим и овластен да иска и приема това, което той/тя иска, или да отхвърля това, което той/тя не иска, може да бъде деконструирана и реконструиран чрез телесното преживяване на тези упражнения, оставяйки предишната изградена идентичност зад гърба си.

Втелесяването на тези движения от клиента изисква терапевтът да усеща не само кога и какво движение е необходимо на клиента, но и как да го "преподаде" на клиента, така че то да стане добре интегрирано в ежедневието му.

Успешното изпълнение на определено движение от един клиент изисква (1) активирането и усещането на специфичните мускули и движения, (2) назоваване на емоционанлния тон и на психологическото въздействие на движението с думи и (3) споделяне на какво е било за клиента да се извърши това движение с подкрепата на терапевта. Тъй като тези движения са толкова дълбоко усещани и интегрирани в моето същество, соматичната ми интуиция „знае“ кога е необходимо дадено движение да бъде преживяно и практикувано от клиента, така че то да бъде наистина втелесено. Накратко, втелесяването изисква дълбокото присъствие както на терапевта, така и на клиента.

Това е, което искам да демонстрирам в този семинар.

Франсоа Льовен е психотерапевт, треньор, супервизор, лектор. Преподава Биодинамична психология в Европа, Латинска Америка и Япония. Съосновател е на Френската Биодинамична Школа (1987) и на Биодинамичните психологически центрове в Монпелие (1982) и Париж (1995) .

Той е сред учредителите на Европейската асоциация за телесна психотерапия (EABP), където е ковчежник в продължение на 6 години и организира Парижкия конгрес през 2008 г. (EABP и CSI). В своя подход той се стреми да предаде сложни реалности с прости думи. Дълбоко убеден в богатството на живота, той знае как да предава увереност и свобода в ежедневието.

Истината на тялото. Кой съм аз всъщност? Кой живее дълбоко в мен? Какво иска душата ми?

Подобни въпроси възникват, понякога болезнено (особено в настоящия период), когато обичайните ни ориентири са в постоянна деконструкция. Това е идеалното време да се съсредоточим, за да погледнем отвъд културните, историческите или социалните препратки и да намерим съществената мъдрост, изпълваща тялото. Това е невероятно поле за откриване и укрепване, защото спомените на тялото съдържат миналото, настоящето и бъдещето.

Тази работа е специалност на биодинамичната психология, базирана на отношението на слушане, както и на техники, които позволяват на мъдростта на тялото да се прояви.

Този семинар ще ви позволи чрез теория, демонстрация и експериментиране да получите достъп до съзнанието на тялото и да позволите на „първичната личност“ да се разгърне във връзка със „здравото ядро“ - две основни концепции на биодинамичната психология.

В днешния свят намирането на вътрешната истина е абсолютна необходимост.

Лиди Евертсен е телесен психотерапевт и има собствена практика от 1993 г. Модалностите, по които е преминала обучение, са обща психотерапия, бодинамичен анализ и бодинамична травма терапия. Нейната работа също се позовава и на Поливагалната теория. Лиди е специализирана в работа с дисоциация, дисоциативни феномени и дисоциативно разстройство на личността (DID). Тя е травма терапевт, обучител, супервизор и терапевт за студенти и практикуващи по телесна психотерапия. Лиди е президент на Европейската асоциация за телесна психотерапия (EABP) от 2010-2016 г. и е активна в развитието на професията на телесната психотерапия в EABP (EABP think tank) и постоянни организационнен конгресен комитет (EABP CCC). Преди да стане психотерапевт Лиди е професионална певица -класическа музика и вокален педагог.

ЗВУКЪТ НА АЗА

Всички ние, човешките същества, преминаваме през трансформиращи епизоди много пъти през живота си. Преходите произтичат от периоди на развитие, както и от кризи и травми. Ние се идентифицираме с това, което бихме могли да наречем колекция от слоеве в резултат на тези процеси. Те влияят на начина, по който преживяваме събитията в ежедневието си. Тези слоеве, които имат свои собствени характеристики, са свързани с области в тялото и имат глас, свой собствен звук. 

В този работен семинар ще използваме любопитството си, за да открием как звучат някои от тези слоеве и как могат да си взаимодействат. Ще работим с глас, изображения, въплъщение и концепцията за паметови системи.

Мариане Бенцен е соматичен психотерапевт и автор. Тя преподава и ръководи специалисти по психично здраве на международен терен от 1982 г. Тя е презентирала на повече от четиридесет национални и международни конференции и е написала множество статии и книги, публикувани на английски и немски език. В началото на 90-те години на миналия век със своята приятелка и колежка, психологът Сюзън Харт, тя развива теорията за Невроафективната психология на развитието (NADP). NADP свързва развитието на личността, развитието на мозъка, теорията на травмата и еволюционната психология, както и програми за емоционално обучение и инструменти за оценка. Дългогодишен медитатор, тя свързва всичко това с медитативната практика и изследване на мъдростта, както и с емоционалната интелигентност и личностното развитие.

Книги на английски и немски език: “Невроафективна книга в картини”; „Невроафективна книга в картини 2”, „Невроафективна медитация”; „Невроафективна книга в картини 3 (есента на 2023 г.)“

МЪДРОСТ И ТЯЛО

Нашето тяло е нашата дълбоко вкоренена връзка със света и също така - постоянното седалище на нашата мъдрост и прозрение. Компонентите на мъдростта включват: емпатия, състрадание, лична етика, алтруизъм, емоционална стабилност, себеразбиране и толерантност към ценностите на другите – неща, които са склонни да растат с възрастта, но могат да бъдат култивирани от ранно детство.

Всички тези умения започват в безмълвните пространства на тялото и в нашата собствена способност да ги държим в нашето съзнание – но без да се идентифицираме с тях. Този семинар ще започне с малко теория, но по-голямата част от него ще бъде преживелищна, тъй като работим с осъзнаване, упражнения за взаимодействие, балансиране на красиви и трудни спомени, медитативен процес и диалози.

Марилена Коми има бакалавърска степен в Phil-Edu-Psychology и е завършила магистърско обучение по гещалт терапия при Бари Симонс в Европейския гещалт институт. Следва обучението й по характероаналитична терапия в EINA. Тя е психотелесен терапевт с над 35 годишен опит, както и травма терапевт (EMDR). Преди да се обучава за психотерапевт е завържила архитектура във Флоренция, Италия и урбанизационно планиране в Рим, Италия. Тя е акредитиран супервизор в Школата за специализация по райхианска аналитична психотерапия на Дженовино Ферри SIAR. В момента е почетен президент на център "Вилхелм Райх" в Атина. Тя е член на Гръцката асоциация по телесна психотерапия PESOPS/GARB, Европейската асоциация за телесна психотерапия и почетен президент на „Център Вилхелм Райх” в Атина. Автор на книгата „Групата, тялото в психотерапията” (съавтор Клорина Лубрандо-Котула, Thimari ed. ) и многобройни есета. Има европейски сертификат по психотерапия.

Деспина Маркаки е психотерапевт и притежава Евройпейски сертификат по психотерапия (ECP). Има бакалавърска степен по психология и е завършила магистърско обучение по гещалт терапия в Европейския гещалт институт – EINA. Тя е директор по учебната част на Атинския Институт по вегетотерапия и анализ на характера E.I.N.A., треньор и преподавател по детска психотерапия, методология и динамика на груповата психотерапия. Има дългогодишна практика в работата с тийнейджъри.Тя е акредитиран супервизор в Школата за специализация по райхианска аналитична психотерапия на Дженовино Ферри SIAR и е бивш президент на Гръцката асоциация по телесна психотерапия (PESOPS/GABP). Тя е член на Европейската асоциация за телесна психотерапия и Директор на изследванията на Центъра „Вилхелм Райх“ в Атина - E.I.N.A. Гръцки институт по вегетотерапия и анализ на характера.

ХАРАКТЕРОВИ ЧЕРТИ И УСТОЙЧИВОСТ

Този преживелищен семинар ще се фокусира върху индивидуалния характер и концепцията за устойчивост. Характерът е ограничение за виталността на човека, но същевременно е източник на идентичност и стабилност. Социалната криза и несигурността от последните десетилетия (икономическа, здравна, ценностна) и недостигът на стабилни референции компрометират способността на характера ни да понесе всички промени, разбиват защитите ни и водят до патологични явления при хората. Тази ситуация повече отвсякога изисква психотерапевтична подкрепа, изисква реконструиране на защитите ни на нова база. Психотерапевтичното деконструиране на черти на характера и произтичащата от това криза трябва да доведат до голяма степен на устойчивост, която е необходима за нашето пътуване в един непрекъснато променящ се и хаотичен свят. В терапевтичния процес работим с множеството характерови черти или части на Аза като деконструираме невротичното им съдържание и подсилваме ресурсите им. В този уъркшоп ще засегнем накратко някои теоретични и диагностични елементи, а след това ще работим преживелищно с тялото (общи и вегетотерапевтични опити). Ще изследваме възможността за достъп, разпознаване и трансформиране на части от Аза.

Проф. д.м.н. Маурицио Ступиджа - Катедра Клинични Науки на Факултет по медицина и хирургия към Миланския Университет.

Той е телесен психотерапевт с опит както в индивидуалната, така и в груповата терапия. Преподавал е в няколко европейски държави, Япония и Южна Америка. От повече от 20 години работи с хора, преживели големи земетресения и други природни бедствия в Япония. 

Няколко години е работил за Министерството на здравеопазването в Италия, подпомагайки интеграцията на имигранти.  През последните 10 години е бил супервизор на психотерапевти и преподаватели, които работят с  жени-имигранти от Африка, избягали от войната, които са жертви на различно по вид насилие. Заедно с Джером Лис е основател на Международната Школа по Биосистемика, а с Рубенс Кигнел - на Биоинтегралния Институт по Телесна Психотерапия в Токио. Автор е на три книги, издадени на италиански език и преведени на други езици “La terapia biosistemica”, “Il corpo violato” и “Dalla sofferenza all’emozione”. В сътрудничество с други автори, издава “Il benessere nelle emozioni” (2009), и “Biosistemica, la scienza che unisce” (2015), както и няколко статии.

ОТ ДИСОЦИАЦИЯ ДО МНОГОСТРАННОСТ; ОТ ФРАГМЕНТАЦИЯ ДО ВЪТРЕШНА КОХЕРЕНТНОСТ

Екстремната скорост в общуването, дезинтеграцията на социалните структури, едва доловимото, но нормализирано дисоциативно състояние вследствие употребата на интернет и загубата на преходни “безопасни пространства”, които предпазват идентичността, са условия, които промотират дисоциативни тенденции.

Дисоциацията ум/тяло става видима чрез феномена Соматоформни Дисоциации

 От гледна точка на този феномен можем да кажем, че високата скорост на интеракциите, която генерално ускорява процеса, намалява вътрешното преходно време между емоционалните състояния. Форсира ни в забързани, често неочаквани промени, които  нарушават усещането ни за Аз-а в кохерентно и хомогенно единство: можем да загубим усещането за това да сме аветентични и възприятието си за притежание на онова тайно ядро, което е основата за изживяването на интимни преживявания.  Ние трябва да трансформирам мултипликацията на тези дисоциативни и некохерентни състояния на Аз-а в изобилно и креативно разнообразие - източникът на чувството да се чувстваш жив.  

Участниците ще имат възможността да идентифицират, репрезентират и приобщят части от Аз-а, които постепенно да излязат наяве чрез експресивни модалности, придвижвайки се от вътрешни конфликти и дезинтеграция към емпатийно и афективно свързване в, един вид, нов колективен оркестър. Ще бъдат показани някои възможни начини за работа с клиенти - начини, които да стимулират свързването с частите на Аз-а.

Олаф Трап е сертифициран биоенергетичен терапевт, базиран в Атина, Гърция и е член на Института за Биоенергетичен Анализ в южна Германия (SGFBA). Завършил е Северногерманският Институт за Биоенергетичен Анализ и е бил член на борда на директорите до 2016 година, както и вице-президент и президент на Европейската Федерация по Биоенергетичен Анализ (EFBA-P) в годините от 2011 до 2022. Започнал е кариерата си в сферата на телесната работа преди 40 години, първо като масажен терапевт и учител по акупресура. Водил е терапевтични уъркшопи в САЩ, Чили, Русия, Полша, Литва, България, Сърбия, Хърватска, Словения и България. Преподавател е в Институт за Личностно Развитие в Загреб от 2017 година насам, като има и частна практика, в която набляга на ранни травмви на развитието, структурни разтройства и психосоматика.

ГРАУНДИНГ ЧРЕЗ ДРУГИЯ

Когато се родим, ние не можем да се саморегулираме; научаваме това дотолкова, доколкото основният човек, грижещ се за нас, ни учи чрез ко-регулация. Ако този процес е непостоянен, стабилен и кохерентен Аз не може да се развие. Като резултат, ние се чувстваме засрамени и изпитваме дълбоко чувство, че сме сами. Свързаните с това страх и емоционална болка са често толкова силни, че дори не си даваме сметка, състоянията на замръзване и колапс се превръщат в "нормални". Тези непоносими преживявания са въплътени в дълбоки, фасциални и мускулни контракции.

Нашият прозорец на толерантност се разширява, когато "безопасният друг" (организъм) е на наша страна, резонирайки с нашия страх, болка, гняв. Ко-регулаторният организъм на терапевта, функционира като продължение на телесното задържане на клиента, на тези трудни за справяне емоции.

Характерът на този уъркшоп е предимно самопреживелищен. Ще предам на кратко, своята лична система за диагностика на ранна травма на развитието, както и ще презентирам различни ко-регулатвни интервенции.

Проф. Захарина Савова е Доктор по медицина, преподавател във Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет – София. Директор на медицински колеж “Й. Филаретова”.

Тя е магистър по “Клинична психология” и “Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобита специалност по “Икономика на здравеопазването” и “Медицинска педагогика” към МУ-София. Член е на Съвета по Медицинска наука към МУ-София. Следдипломната й специализация е по Неорайхианска аналитична психотерапия и Когнитивно-поведенческа психотерапия. Индивидуален член е на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, на Българското Неорайхианско Психотерапевтично Дружество, на Българската Асоциация по Психотерапия. Член е на борда на Българския Институт за Психотелесна Психотерапия. Член на етичната комисия на Българска асоциация по психотерапия. Уебсайт: www.z-savova.com

TЕРАПИЯ НА ПЕТТЕ ДВИЖЕНИЯ

Този уъркшоп ще въведе участниците в "Терапия на 5-те движения". Това е неорайхиански, аналитичен, психотелесен подход.

Всяка характерова структура, базирана на еволютивните травми, е свързана със специфичен модел на поведение. Шизоидна - планиране; Орална - подчинение; Садомазохистична - агресия, Психопатна - съблазняване; Ригидна - проверка на реалността. Всяко специфично поведение се блокира в зависимост от характеровата структура и тези блокажи са запечатани в нашите тела.

Целта на "Терапия на 5-те движения" е да отблокира тялото и да даде възможност за повишаване на качестевото на живот и за постигане на по-високи нива на личен интегритет и развитие.

Този уъркшоп е базиран на интерактивен опит със специфична телесна работа с 5-те модела на поведение. Това е работа с емоциите, която дава достъп до несъзнавано съдържание, което може да бъде анализирано в терапевтияния процес.

Рубенс Кигнел има докторска степен от Университета в Болоня, Италия. Той е психотерапевт, и международен преподавател по Биодинамична Психология и Биосистесмна терапия, както и гост-лектор в университета в Сао Паоло, Бразилия.  Той преподава своя метод в множество държави в Европа, Северна и Южна Америка, както и в Бразилия и Япония. Заедно с Маурицио Ступиджа той е съосновател на Биоинтегралния Институт по Телесна Психотерапия в Токио. 

ВИНАГИ ЛИ Е В ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТТА?

Идентификацията не бива да бъде обърквана с желанието, след като идентификацията е всичко, което построява нашето същество, а обект е всичко, което човек би искал да има, а не да бъде.

Има ли "Аз" без другия и без общността?

Има ли само един "Аз"?

Културата на идентичността прогресивно е заела мястото на културата на нарцисизма и в този нестабилен наш свят се е превърнала в един от отговорите на отслабването на колективния идеал.

Какво общо имат с това моят Аз, моето тало, Аз-ът на другия и тялото на другия?

Появява ли се нов вид "Аз"?

Кой е най-важният проблем за човека?

В този уъркшоп ще изследваме връзката между Аз-а и другия, тялото на Аз-а и това на другия, как можем да опазим и интегрираме разнобразието в човешките връзки?

Анна Комачио ...

Анна има IB диплома, след това завършва психология в университета в Падуа. През 2004 завършва клинична психология и психотерапия към SSPC-IFREP - школа с интегративен хуманистичен подход с акцент на транзакционен анализ. Има диплома по транзакционен анализ, издадена от EATA.

От 2004 Ана практикува като свободна професия психотерапия с възрастни във Виченца и Местре. Има преподавателски договор с ISRE (Venezia-Mestre) за курса по каунсълинг и с университетския институт във Венеция IUSVE към факултета по Психология - лаборатория за изследване на емоциите. Има мастер по психообучителен каунселинг - първо ниво.

През 2006 започва обучението си по функционален анализ (AF): една нова за времето си психотелесна парадигма. Завършва и тренинг за обучители и супервизори към AF.  От 2006 сътрудничи на Уил Дейвис като преводач, преподавател, супервизор и организатор на обучението по функционален анализ в Италия и Европа.

Понастоящем Ана рабопи в сферата на университетското и следдипломно обучение, водейки обучения по клиничен каунсълинг и съвместно с Уил Дейвис в лабораторията "Функционален анализ в действие" и в курса "Функционален анализ: теоретични основи и мотодология на новата парадигма”. Ана сътрудничи и на школата за специализация по интегративна психотераппия в Аетос (Венеция-Местре) като преподаватели супервизор по функционален анализ. От 2018 структурира и координира първото научно изследване на ефективността на функционалния анализ като терапевтичен подход, повишаващ благосъстоянието.

-

ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА: КОНСТРУКЦИЯ, ДЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧРЕЗ ДОПИР. РОЛЯТА НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА ТЪКАН В РАЗВИТИЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО.

Съединителната тъкан, а не мускулите, съдържа историята на пациента и характеровите защити в тялото, създавайки структурата му и предопределяйки психичните, емоционалните и физическите поведения на пациента. Поведението на всяка система се създава от нейната структура; промяна в структурата води до появата на нови поведения. Неинвазивният допир по техниката “Точки и позиции” (“Points and Positions”) помага на пациента безопасно да се деконструира и реконструира, като активира способността на съединителната тъкан да реконструира или пресъздаде себе си чрез допир по подходящия начин.

В този преживелищен уъркшоп Ана Комачио и Валерия Риза първо ще обяснят неврологичните и анатомичните проучвания върху съединителната тъкан, а също и че техниката “Точки и позиции” работи със (а не върху) съединителната тъкан. Уникален аспект на този метод е, че не действията на терапевта, предизвикват промяната. След известни демонстрации ще упражните техниката, която лесно се адаптира към всички телесно-ориентирани психотерапевтични модалности, като едновременно ще учите и преживявате потенциала за трансформация, идващ от пластичността на съединителната тъкан; както и способността й да променя структурата си при адаптация към промени в средата.