Локация

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ е основна архитектурно-историческа забележителност в София и най-стартият университет в България.

* Automated subtitles in English are available on youtube.