Симпозиум за научни изследвания (СНИ)

Идентичността във времена на трансформация

Като телесни психотерапевти сме извели съществени области от човешкото съществуване към ясно съзнаване и сме развили мощни методи и професионални техники за работа с тях. В същото време все още има липса на добре формулирани описания и концепции за феномените, с които работим. Допълнителна изследователска работа за ефикасността и ефективността на телесната психотерапия е също необходима за бъдещото ѝ развитие. Ще представим няколко изследователски проекта, които са разработени в рамките на телесната психотерапевтична работа чрез обобщени резултати от практика и клинични проучвания. Изследвайки преплитането на практика, изледвания и редица дискусии по темите на Конгреса, този симпозиум ще предостави място за споделяне, иновации и интеракция. Заявления за участие могат да се подават до май месец 2023 година. Заявленията ще се разглеждат от Комитета за научни изследвания.


Събота, 9-ти Септември, 15:00-16:30 – Представяне на резултати от научни изследвания

10 min. Въведение, цели и постижения на СНИ към днешна дата (Х. Грасмън, председател на СНИ)

10 min. Научно-доказателствена база за Психотелесната Психотерапия  Презентация

10 min. Български Институт Презентация

10 min. Гръцки Институт Презентация (TBC)

10 min. Италиански Институт Презентация (TBC)

10 min. Други институти или Изследователски Проекти

10 min. Други институти или Изследователски Проекти

30 min. Почивка

Събота, 9-ти Септември, 17:00-18:30 – Презентация и Кръгла маса

20 min. Кортни Янг и Кристина Бейдър Джонсън ще представят нов модул към ФОРУМА на тренинг училищата

20 min. Кръгла маса / презентация за Изследователската Мрежа на Практикуващите (Модератор Х. Грасмън СНИ)

5-10 min. Кратка почивка

20 min. Какво са очакванията на ЕАПП към СНИ в следващите 2 – 5 години?

  • Бъдещ Мандат

10 min. Заключение