Симпозиум за научни изследвания

Идентичността във времена на трансформация

Като телесни психотерапевти сме довели съществени области от човешкото съществуване до по-ясна осъзнатост и сме развили мощни методи и професионални техники за работа с тях. В същото време все още има липса на добре формулирани описания и концепции за феномените, с които работим. Допълнителна изследователска работа за ефикасността и ефективността на телесната психотерапия е също необходима за бъдещото ѝ развитие. Ще представим няколко изследователски проекта, които са разработени в рамките на телесната психотерапевтична работа чрез обобщени резултати от практика и клинични проучвания. Изследвайки преплитането на практиката и научните изледвания, този симпозиум ще предостави място за споделяне, иновации и интеракция. Заявления за участие могат да се подават до май месец 2023 година. Заявленията ще се разглеждат от комитета за научни изследвания към ЕАBP.


Събота, 9-ти Септември, 15:00-16:30 – Представяне на резултати от научни изследвания

10 min. Въведение, цели и постижения на СНИ към днешна дата (Х. Грасмън, председател на СНИ)

10 min. Научно-доказателствена база за Психотелесната Психотерапия  Презентация

10 min. Български Институт Презентация

10 min. Гръцки Институт Презентация (TBC)

10 min. Италиански Институт Презентация (TBC)

10 min. Други институти или Изследователски Проекти

10 min. Други институти или Изследователски Проекти

30 min. Почивка

Събота, 9-ти Септември, 17:00-18:30 – Презентация и Кръгла маса

20 min. Къртни Янг и Кристина Бадер Йохансон ще представят нов модул към ФОРУМА на тренинг училищата

20 min. Кръгла маса / презентация за Изследователската Мрежа на Практикуващите (Модератор Х. Грасмън СНИ)

5-10 min. Кратка почивка

20 min. Какви са очакванията на EABP към научноизследователския симпозиум в следващите 2 – 5 години?

  • Бъдещ мандат

10 min. Заключение