Програма, Ден 4-ти

Неделя, 10-ти Септември, 2023

08:45-09:15h Алекс Вачев и Деница Илчева – сутршна практика

главен вход

  • Танцова Терапия

09:30-12:00h

Общо събрание на EABP – Втора част

Аула

Уъркшопи

СУ – зали: 25, 40, 63, 242, 277, 191

12:00-13:30h Обедна почивка

13:30-14:20h Асоц. проф. Милена Георгиева – основен лектор

Зала 272

  • Скритите пандемии на модерните времена

14:30-15:20h Асоц. проф. Мариана Тодорова, Мадлен Алгафари – основни лектори

Зала 272

  • (Новият) Човешки Идентитет в контекста на дигитализацията, роботиката, изкуствения интелект и новата геополитическа реалност

15:20-15:50h Кратка почивка

15:50-17:20h Панел 6 – Бъдещето е сега – Психотелесната Психотерапия в трансформация

зала 272

  • Катрин Щауфер, Луиза Барбато, Рей Джонсън, Адам Бамбъри, Лиди Евертсън, Александра Алгафари

17:30-18:30h Закриване на конгреса

Зала 272

18:30 Свободно време