Добре дошли на

18 Международен Конгрес на Европейската Асоциация по Психотелесна Терапия, София 2023

7 – 10 Септември

Идентичността във времена на преход

Конструиране, Деконструиране, Реконструиране

Най-постоянното нещо е промяната. Във всяка следваща секунда ние сме различни от тези, които сме били в предишната. В тялото ни непрекъснато умират и се раждат клетки. Мъдрото ни тяло се трансформира постоянно и знае как да го прави. Но душата? Душата понякога закъснява или пък избързва. А когато душата и тялото не са по едно и също време на едно и също място, следват симптоми. 

Живеем все по-забързано.  Отговорът на основния екзистенциален въпрос „Кой съм аз?” се променя постоянно. Промените лавинообразно ни заливат. Нови технологии, пандемии, виртуална реалност, глобализация, смесване на култури, войни, кризи.  Успяваме ли да сме в крак с времето? Как се промемяме ? Успяваме ли да се променим? Какво днес означава да си човек? Производител на боклук и шум или пазител на Живота? Към добро или лошо се променяме? Към здравето и истината или към невротизма и разболяването? Накъде отиваме? Какво се случва с идентитета ни? Как преживяваме днес конструирането, декострукцията и реконструкцията му? Кои сме били, сме и ще бъдем? И как да помагаме на хората, с които работим, да си задават този най-важен днес въпрос, за да продължим изобщо да бъдем.

Да бъдем по-здрави, по-свързани и по-осъзнати. И най-вече, по-човечни!