Програма, Ден 1-ви

Четвъртък, 7-ми Септември, 2023

09:30-15:30h Регистрация

пред Аулата

12:00-14:30h Общо събрание EABP – Първа част

Аула

14:30-16:00h Обедна почивка

16:00-16:10h Кармен Джоан Аблак

зала 272

16:10-16:0h Мадлен Алгафари – Председател на конгреса

зала 272

16:30-17:00h

  • Камелия Ханчева – СУ „Св. Климент Охридски“
  • IBPJ Презентация

17:00-17:30h Почивка

17:30-18:20h Мерете Холм Брантберг – основен лектор

зала 272

  • Кой съм, аз когато части от мен липсват?

18:30-19:20h Том Варнеке – основен лектор

зала 272

  • Културалните Аз-ове и техните психофизиологични проявления в кабинета на психотерапевта

19:20-20:30h Свободно времe

20:30-22:00h Коктейл

Ботаническата градина