Αμφιθέατρο – Παρουσίαση 2 13 Οκτωβρίου (18:30 – 20:00)

“Ο Ενσώματος Εαυτός στη Φιλοσοφία και τη Ζωή”
από τους Shaun Gallagher και Christine Caldwell

Πρότυπα του Ενσώματου Εαυτού σε θεραπευτικά πλαίσια

Στο πρώτο μέρος αυτής της παρουσίασης, το θεωρητικό, συσχετίζω την έννοια του Ενσώματου Εαυτού με τη Θεωρία Προτύπων του Εαυτού. Σύμφωνα με την τελευταία, συγκεκριμένες ενσώματες εμπειρίες και δεξιότητες αποτελούν πλευρές ενός ευρύτερου προτύπου που αποτελεί τον εαυτό. Το ευρύτερο πρότυπο περιλαμβάνει νοητικούς, αφηγηματικούς και κοινωνικούς παράγοντες, αλλά οι ενσώματες εμπειρίες της κυριότητας και της ικανότητας δράσης αποτελούν θεμελιώδεις πλευρές αυτού που ονομάζουμε «βασικός» εαυτός. Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης, θα συσχετίσω την έννοια του Ενσώματου Εαυτού με κάποια θεραπευτικά πλαίσια, ιδιαίτερα σε σχέση με το άγχος και τα προβλήματα ανάπτυξης ταυτότητας που προκύπτουν από νευρολογικού τύπου θεραπείες όπως το Deep Brain Stimulation (Διέγερση βαθέων δομών του Εγκεφάλου). Θα υποστηρίξω την ιδέα της ολιστικής θεραπείας αντί μιας «εντοπισμένης» θεραπείας που στοχεύει σε μία μονάχα πλευρά του Εαυτού.

Shaun Gallagher

Ο Shaun Gallagher είναι Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Memphis, κάτοχος της έδρας Αριστείας Lillian και Morrie Moss, επαγγελματικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου του Wollongong στην Αυστραλία, Επίτιμος Καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Κοπεγχάγης, του Durham και του Tromsø. Αυτή τη στιγμή είναι συνεργάτης του Ιδρύματος Humboldt (2012-17) και του έχει απονεμηθεί το βραβείο έρευνας Anneliese Maier. Δημοσιεύσεις: Phenomenology (2012); The Phenomenological Mind (2008), Brainstorming (2008); How the Body Shapes the Mind (2005). Είναι αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Phenomenology and the Cognitive Sciences.

Αναπνοή, Αίσθηση, και ιδίως Κίνηση: Μια Φαινομενολογική Έρευνα στην Ενσώματη Ψυχοθεραπεία

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία (ΣΨ) αντλεί μεγάλο μέρος της κοσμοθεωρίας της από την φιλοσοφία. Επειδή η φιλοσοφία αναζητά την κατανόηση της φύσης του σώματος και της συνειδητότητας, του συναισθήματος, της ανθρωπιάς κλπ, η ικανότητά μας ως κλινικοί να διατυπώνουμε τo πού βρισκόμαστε και να δρούμε με την φιλοσοφία μας της ενσώματης εμπειρίας, μπορεί να είναι αποδοτική. Ο Shaun Gallagher είναι ένας από τους λίγους φιλοσόφους του εικοστού πρώτου αιώνα που επικυρώνει αυτό που κάνουμε, μέσω της έρευνάς του σχετικά με τον τρόπο που η κίνηση, οι αισθήσεις, τα συναισθήματα του ανθρώπου κυβερνούν τον κόσμο του. Ο Gallagher αποδεικνύει ότι οι αισθησιοκινητικές και οι συγκινησιακές διαδικασίες διαμορφώνουν τον τρόπο που σκεπτόμαστε, αντιλαμβανόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τους άλλους, ονομάζοντας αυτό «enactive cognition» (διαδραστική νόηση). Πώς αντιλαμβανόμαστε την «διαδραστική νόηση» στην Σωματική Ψυχοθεραπεία; Ένας τρόπος είναι να κατανοήσουμε τις απόψεις του Gallagher σχετικά με τον τρόπο που η μάθηση πραγματοποιείται μέσα από την ενσωμάτιση, και να δούμε την ΣΨ ως έναν τύπο μάθησης. Επίσης, αν επικαλεστούμε την Θεωρία του Δεσμού, μπορούμε να δούμε την ΣΨ ως μια συνειδητή διαχείριση της κινητικότητας, που επιτρέπει μια αλλαγή στην στάση του Εαυτού απέναντι στην βιωματική εμπειρία. Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις εμπειρίες μας μέσω των αισθήσεών μας αλλάζει επειδή τις διαχειριζόμαστε διαφορετικά, με τον όρο διαχείριση να σημαίνει και σωματική διάδραση και πιο υγιή «νοηματοδότηση».
Με βάση τις παραδόσεις της ΣΨ και την έννοια του βαθμού κινητικότητας του οργανισμού, μπορούμε να επεκτείνουμε την έννοια της ενσώματης νόησης μέσα στην ψυχοθεραπεία. Ο βαθμός κινητικότητας ενυπάρχει τόσο στην φυλογένεση όσο και στην οντογένεση για να διαβαθμίσει την κινητικότητα μέσα σε ένα συνεχές, από την ακινησία έως την πλήρη κινητοποίηση. Το να καταλαβαίνουμε σε ποιο σημείο αυτού του συνεχούς βρίσκονται οι πελάτες, μπορεί να είναι πιο χρήσιμο από τις παραδοσιακές μεθόδους θεραπείας. Η κινητικότητα μπορεί να γίνει το ενοποιητικό μας πεδίο -ανεξάρτητα αν συμβατικά κατηγοριοποιείται ως νοητική, συναισθηματική, ή σωματική- όλα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο συνυφασμένο σύνολο. Η ΣΨ τότε, όχι μόνο βοηθά στο να γίνει η κινητικότητα λειτουργική σε επίπεδο χώρου (η ικανότητα να προσεγγίσω ή να διώξω), αλλά καθιστά λειτουργική και την σχέση μεταξύ διαφορετικών ειδών κινητικότητας (η κινητικότητα της σκέψης να αντανακλά την κινητικότητα του συναισθήματος). Αυτό το φαινομενολογικό και κλινικό πλαίσιο μπορεί να είναι χρήσιμο για την ανακάλυψη νέων δυνατοτήτων.

Christine-Caldwell

Christine Caldwell, Ph.D., BC-DMT, LPC, NCC, ACS.
Ιδρύτρια και πρώην διευθύντρια του προγράμματος Σωματικής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (Somatic Counseling Psychology Program) και Κοσμήτορας της Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Naropa στο Boulder, όπου διδάσκει σήμερα μαθήματα θεωρίας και τεχνικής της σωματικής συμβουλευτικής, κλινικής νευροεπιστήμης, έρευνας και θέματα διαπολιτισμότητας.
Η δουλειά της ξεκίνησε τριάντα πέντε χρόνια πριν με σπουδές στην Ανθρωπολογία, Χοροθεραπεία, θεραπευτική δουλειά με το σώμα και Θεραπεία Gestalt και έχει αναπτύξει καινοτομίες στον τομέα της επικεντρωμένης στο σώμα ψυχοθεραπείας. Αποκαλεί το έργο της «the Moving Cycle». Το σύστημα αυτό προχωράει πέρα από τα όρια της θεραπείας και δίνει έμφαση στη δια βίου προσωπική και κοινωνική εξέλιξη μέσα από το να εμπιστεύεσαι και να ακολουθείς τις καταστάσεις του σώματος. Το «Moving Cycle» εστιάζει στο έμφυτο παιχνίδι, στα πρώιμα φυσικά εντυπώματα, στη μετασχηματιστική επίδραση της πλήρους αλληλουχίας των διεργασιών της κίνησης, στην πρακτική του «θανάτου», στις δυνατότητες που υπάρχουν στον εθισμό και στην εμπιστοσύνη στην «ουσία» του ατόμου.
Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια University of Maryland, George Washington University, Concordia, Seoul Women’s University, Southwestern College και Santa Barbara Graduate Institute. Επίσης, εκπαιδεύει, διδάσκει και δίνει διαλέξεις διεθνώς.
Έχει συγγράψει μεταξύ άλλων και τα βιβλία: Getting Our Bodies Back και Getting In Touch.